A gyűjteményről/The collection

A Kepesita Collection Kortárs Művészeti Gyűjteményt Varga Péter alapította 2014-ben. Péter egy nagyobb lélegzetvételű föld-körüli stoppos út után elhatározta, hogy vissza szeretne valamit adni a világnak abból a sok jóból, amit utazásai alatt kapott. A legjobb eszköznek erre a kortárs művészet támogatását találta, hiszen a művészet az, ami értéket teremt, képet ad a jelen világunkról, ugyanakkor ágensi szerepet is játszik a 21. század – sok szempontból nehéz időket élő – társadalmában.

(A gyűjteményről, Varga Péterről és a pályázatról bővebb információk alább.)

Varga Péterről – A Kepesita Collection alapítójáról

Péter 1980-ban született Debrecenben. Az utazás – és ezen belül kifejezetten a stoppolás – iránti vágy már gyerekkorában megfogalmazódott. Kamaszként elkezdte stoppal járni Európát és végül a szenvedély és hobbi életstílussá nőtte ki magát.

2009-ben Péter elhatározta, hogy szép lassan bejárja stoppal a Földet. Egy nagyobb lélegzetvételű út után, mely közel három évig tartott, eldöntötte, hogy az utazás élményét maradandóvá szeretné tenni. Munkát vállalt Norvégiában, ahol jelenleg sziklaomlás elhárítóként dolgozik, és a fizetése egy részét az utazás témaköréhez kapcsolódó szociális és kulturális projektek támogatására fordítja.

Ilyen kezdeményezés ez a kortárs művészeti gyűjtemény építése is. Azért döntöttünk a gyűjteményezés mellett, mert Péter fontosnak tartja azt, hogy ne csak egy egyszeri összeggel segítse a fiatal képzőművészeket, hiszen a gyűjteménybe bekerülő alkotások részesévé válnak a kortárs művészeti életnek, pályájuk kezdetén promóciós felületként szolgálva az alkotóknak.

Levél Pétertől

Kedves Kortárs Képzőművészek!

Kepesita – mint projekt, s mint kitalált szó – 2009-ben született. Mindeddig egy Magyarországtól Új-Zélandig tartó, 952 napos stoppos út írásos és képi dokumentációjáról szólt, ám most az út hatására született kezdeményezéseknek is fokozatosan teret kíván adni (http://kepesita.org/).

Az utazás és az alkotás folyamata között talán több a közös pont, mint gondolnánk. Hisz – képzeletben, vagy a valóságban – Ti is utaztok, hol pénzzel, hol anélkül, hol céllal, hol anélkül. Ti is kerültök olyan helyzetbe, ahol nem tudjátok kifejezni, megértetni magatokat, Ti is féltek, Titeket is ér kultúrsokk. Ti is búcsúztok, csúcsra törtök, menekültök, eltévedtek, Titeket is befogadnak, vendégül látnak…

És mint tudjuk, minden ilyen úton jól jön némi támogatás. Ennek szellemében egy kortárs képzőművészeti gyűjteményt kezdek el építeni 2014-től, melynek központi témája az Út, utazás.

 E „csavargásokat” egy évről-évre gazdagodó kortárs művészeti gyűjtemény képviselhetné. Így az egyszeri támogatáson felül egy folyamatos promóciót is élveznétek, illetve a művek egymás hangját erősítve képviselnének egy életstílust, egy életszakaszt, de akár egy életszemlélet létezését, kulturális és szociális szerepét is.”

Képek a stoppolásról.

A gyűjtemény

Terveink szerint évente egy pályázatot írunk ki 35 év alatti művészek számára. Ugyan eleinte a magyar szcénára koncentrálunk, idővel a régió országai felé is nyitni szeretnénk. A gyűjtemény hívószava az ’Út’, de a pályázatok minden évben az utazás egy aspektusát, momentumát emelik ki. Célunk, hogy egy olyan minőségi gyűjtemény épüljön, amely tematikailag a Kepesita szellemiségét veszi figyelembe, ugyanakkor művészeti minőségében megkérdőjelezhetetlen anyag. Ennek biztosítására minden évben szakmai zsűri értékeli a beadott pályázatokat, melyekből az első helyezett kerül a gyűjteménybe, azaz a beadott pályamű(vek) a megjelölt összeg keretein belül megvásárlásra kerülnek.

Koordinátorok, együttműködő partnerek

A pályázatok koordinátora Vékony Délia, az International Business School Művészetmenedzsment tanszék (IBS) oktatója. Vékony Délia Dél-Afrikában szerzett művészettörténész diplomát és jelenleg a Leiden Egyetem LUCAS intézet phd hallgatója.

A gyűjtemény anyagát Tóth Pál Sándor gondozza (Műtárgykezelés).
A pályázat lebonyolítását a cARTc Egyesület végzi

A szakmai zsűri

Hornyik Sándor a MTA BTK Művészettörténeti Intézetének tudományos főmunkatársa, és a debreceni MODEM vezető kurátora. Érdeklődési köre és kutatási területe kiterjed a művészettörténet és a vizuális kultúra elméleti kérdéseire, az avantgárd és a neoavantgárd képzőművészeti praxisra, és a kortárs művészet jelenségeire is.

Fenyvesi Áron, kurátor, művészeti író, 2011-től a budapesti Trafó Galéria vezetője, korábban a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület titkára és Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíjas.

 


Péter Varga – The founder of Kepesita Collection

Péter was born in 1980, Debrecen. Travelling and hitchhiking have been central interests for Péter since his childhood. As a teenager he hitchhiked various parts of Europe and the initial passion has grown to be a lifestyle.

In 2009 Péter decided to – slowly but surely – hitchhike the world. After a long journey that lasted for about three years, he decided to make the experience of travelling last. He took on a job in Norway where he presently works on the prevention of rock-slides and he dedicates a significant part of his salary to the support of social and cultural projects that reference the theme of ‘being on the road’.

The creation of this contemporary art collection is one of his initiatives. Péter decided to build a collection because he is not only willing to help young contemporary artists with a one-time donation, but – given that the works purchased shall become active players in the contemporary art world – he would also like to provide and ongoing promotional surface for the artists at the beginning of their career.

Letter from Péter

Dear Contemporary Artists,

Kepesita as project and as a made-up word was born in 2009 (http://kepesita.org/). Up until today it stood for the documentation of the 952 day-long journey from Hungary to New Zealand and now it aims to embrace the initiatives generated by the experience of this venture. Indeed, there might be more common points between travelling and creating than we would think so. You, as artists, also travel – either in reality or in fantasy -, with or without money, with or without goals. You also confront situations when you cannot express yourself, you also get scared and undergo cultural shock. You also say good byes, aim for peaks, flee, get lost, you are also taken in and welcomed as guests…

We all know that during journeys as such it is good to have some support. I would like to build an art collection in this spirit with the central theme of the ‘Road’. These “wanderings” could be represented by an annually growing selection of artworks through which – aside from the one-time support – you would enjoy ongoing promotion. The pieces, by juxtaposing each other, could stand for a lifestyle, a passage of life or even a philosophy of life and its socio-cultural significance.

The collection

We aim to put out one open-call yearly for artists under 35. Initially we concentrate on the Hungarian art scene and later on we plan to involve artists from the CEE region as well. The theme of the collection is the ‘Road’ and each year the open-calls focus on one momentum of ‘being on the road’. We plan to build a high quality collection that carries the spirit of Kepesita. For quality insurance, the professional jury is responsible for the selection. From the submissions one selected artist will be chosen for the collection; the submitted artwork(s) are purchased for the collection within the limits of the fund available.

Coordinators, partners

The open-calls are coordinated by Délia Vékony, lecturer at the Department of Arts Management, International Business School, Budapest. Délia Vékony  (IBS) is an art historian and did her studies in South Africa. Currently she is doing her phd at Leiden University, LUCAS Institute.

Dora Leticia Sarkadi, senior student at the Department  of Arts management, IBS, Budapest updates the blog and is involved in the cooerdination of the project.

The collection is taken care of by Pál Sándor Tóth (Műtárgykezelés).

The professional jury

Sándor Hornyik is a senior researcher of the Institute of Art History of HAS (RCH) and the chief curator of MODEM (Debrecen). His research field includes the theories of art history and visual culture, the praxis of avant-garde and neo-avant-garde art, and the phenomena of contemporary art.

Áron Fenyvesi, curator, writer, from 2011 chief curator of Trafó Gallery, Budapest, former chair of FKSE, Kállai Ernő art history, art critic scholarship.


Advertisements
Advertisements